Voetbalclub "Verenigde Vrienden" Tildonk werd opgericht in 1958  en in 1959 werd er voor de eerste maal deelgenomen aan de reguliere competitie van de KBVB. FCVV Tildonk kreeg het stamnummer 6254. Na 37 jaren van ups en downs kwam de eerste kentering in het seizoen 1996-1997 waar de club voor het eerst in haar geschiedenis kampioen werd. Daarna ging het steil bergop met nog twee kampioenstitels in derde en tweede provinciale. Helaas mooie liedjes blijven niet duren en na twee jaar op het hoogste provinciale schavotje gestaan te hebben is de club aan een langzame terugval begonnen om dit seizoen opnieuw op het beginpunt aangekomen te zijn.

Dames VK Haacht is ontstaan in de jaren 80 uit een idee van enkele leerlingen van het Don Bosco Instituut van Haacht om onder meisjes te voetballen en na een fantastisch avontuur op een internationaal scholentornooi in Denemarken ontstond de ambitie om ook in echte competities aan te treden.

Op 1 juli 1986 werd men alzo lid van de KBVB als VK Don Bosco Haacht en onder het stamnummer 9046 en ging men van start in de provinciale reeks.

In 1990/1991 werd er gepromoveerd naar de tweede nationale en in 1993 werd de naam van de club gewijzigd in Dames Voetbal Klub Haacht (DVK Haacht) en het ultieme hoogetpunt kwam er in 1996 toen de club naar 1e nationale promoveerde.

Helaas ook hier bleef het niet duren en, ondanks dat men na degradatie toch nog éénmaal kon terugkeren naar 1e nationale, werd hiermee ook een langzame terugval in gang gezet en wordt er momenteel gespeeld in 1e en 2e provinciale Brabant.

Omdat beide clubs toch al gebruik maakten van dezelfde terreinen en er in het seizoen 2011-2012 reeds een verregaande integratie plaatsvond werd dan maar beslist  de krachten te bundelen door beide clubs te laten fusioneren tot één groter geheel onder het stamnummer 6254.

En zie FC Tildonk, new style, werd geboren met een gloednieuw logo en een ambitieuze nieuwe ploeg bestuurders om het geheel in goed banen te leiden.