Aangifteformulier (link)


Opgelet: Dit formulier is enkel van toepassing op ongevallen met niet-leden deelnemend aan sportmanifestaties georganiseerd door Fc Tildonk.